Zařízení pro vyrovnání potenciálu

Oddělovací bleskojistka - HGS100 Ex

Oddělovací bleskojistka – HGS100 Ex

Zařízení pro vyrovnání potenciálu jsou oddělovací výkonové bleskojistky, které jsou určeny k instalaci na těch částech instalací, které nejsou vzájemně provozně propojeny. Pokud dojde mezi těmito částmi ke vzniku potenciálového rozdílu, výkonová bleskojistka zapálí a po přechodnou dobu obě části vodivě propojí.

Ochrany splňují požadavky norem ČSN EN 62305, 60079-0:2010 a 60079-18:2010.