Podporujeme:
Zbraně pro Ukrajinu braillnet.cz

Produkty

HIG - hlídač izolačního stavu

HIG – hlídač izolačního stavu

 • Hlídače izolačního stavu   více…
  monitorování a hlídání izolovaných sítí ve zdravotnictví a v průmyslu, střídavé i stejnosměrné IT sítě
 • Přepěťové ochrany   více…
  ochrana proti přepětí napájecích, datových a počítačových sítí, videosignálů, koaxiálních vedení, fotovoltaických systémů, katodických ochran; ochrana proti bleskům a spínacím přepětím
 • Ochrana trakce a trakčních vozidel   více…
  ochrana trakčních sítí, tramvají, trolejbusů, lokomotiv, ochrana osob
 • Napájení a řízení v trakční síti   více…
  zdroje napětí z trakčního vedení, svodiče přepětí, řízení výhybek
 • Ochrana rozvodných energetických sítí   více…
  omezovače přepětí pro vn i nn sítě, ochrana důlních rozvodů
 • Zařízení pro vyrovnání potenciálu   více…
  oddělovací bleskojistky, prostředí Ex
HAKEL přepěťová ochrana typu 1+2+3

HAKEL přepěťová ochrana typu 1+2+3