Produkty

HIG - hlídač izolačního stavu

HIG – hlídač izolačního stavu

 • Hlídače izolačního stavu   více…
  monitorování a hlídání izolovaných sítí ve zdravotnictví a v průmyslu, střídavé i stejnosměrné IT sítě
 • Napájení a řízení v trakční síti více…
  zdroje napětí z trakčního vedení, svodiče přepětí, řízení výhybek
 • Ochrana trakce a trakčních vozidel   více…
  ochrana trakčních sítí, tramvají, trolejbusů, lokomotiv, ochrana osob
 • Ochrana rozvodných energetických sítí   více…
  omezovače přepětí pro vn i nn sítě, ochrana důlních rozvodů
 • Zařízení pro vyrovnání potenciálu   více…
  oddělovací bleskojistky, prostředí Ex
HAKEL přepěťová ochrana typu 1+2

HAKEL přepěťová ochrana typu 1+2