Podporujeme:
Zbraně pro Ukrajinu braillnet.cz

Ochrana trakce a trakčních vozidel

Ochrana proti přepětí a ochrana osob: trakční systémy

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Omezovač přepětí pro trakční aplikace - PSP 1/10/III

Omezovač přepětí pro trakční aplikace – PSP 1/10/III

Ochrana proti přepětí trakčních systémů zahrnuje ochranu trakčních vedení, tramvají, trolejbusů a elektrických lokomotiv, trakčních měníren a trakčních zařízení.

V městské hromadné dopravě se navíc trakční sítě v současné době ve velké míře používají pro napájení různých zařízení v blízkosti trolejbusových a tramvajových tratí. Jsou to např. výhybky, napáječe jízdenkových automatů, napáječe kamer, osvětlení zastávek, hlasové systémy a také zabezpečovací zařízení, ohřev výhybek apod. Tato zařízení mohou být zničena přepěťovými jevy, nebo může být snížena jejich spolehlivost a proto je potřeba je chránit odpovídajícími svodiči přepětí.

Ochrany odpovídají normám ČSN EN 50526-1, 60099-4 ed.3, 61643-11.

HL 120 - ochrana osob v trakčních systémech

HL 120 – ochrana osob v trakčních systémech

OCHRANA OSOB

Zde se uvažují především omezovače nízkého napětí, určené k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v AC a DC trakčních systémech. Využívají se pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení. Instalují se přímo na chráněnou stavební konstrukci tak, aby v případě jejich aktivace bylo vytvářeno vodivé spojení mezi touto konstrukcí a kolejištěm.

Ochrany odpovídají normám ČSN EN 50526-1, 50526-2, 50122-1, 61643-11, 60099-4.