Podporujeme:
Zbraně pro Ukrajinu braillnet.cz

Reference

  • Revize ve zdravotnictví
    FN Ostrava a.s. – objekt Dětská klinika; Nemocnici Třinec p.o. – rekonstrukce Mezioborových JIP; Nemocnice Třinec; Vítkovická nemocnice v Ostravě; DDS Ostrava-Poruba; DD Bartovice; Nemocnice Karviná; MNO Ostrava-Fifejdy; DPS Ostrava-Zábřeh; DPS Ostrava-Poruba; DPS Havířov; MaD Ostrava-Poruba; RDG Ostrava-Fifejdy; NsP Karviná; DDS Ostrava-Poruba; Kleinovo Sanatorium; Soudní lékařství Ostrava-Poruba; DDN Ostrava-Poruba; FNsP Lineární urychlovač; Nemocnice Havířov; Nestátní zdravotnické zařízení Havířov; Poliklinika Kostelní; Centrální sterilizace Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba; FN Ostrava – urgentní příjem; Nemocnice Nový Jičín – interní oddělení; FN Ostrava – rekonstrukce napájení ZIS a VDO pro jednotlivé JIP