Podporujeme:
Zbraně pro Ukrajinu braillnet.cz

Napájení a řízení v trakční síti

PSB - zdroj napětí z trakčního vedení

PSB – zdroj napětí z trakčního vedení

Trakční sítě se v současné době ve velké míře používají pro napájení různých zařízení v blízkosti trolejbusových a tramvajových tratí. Jsou to např. výhybky, mazníky, napáječe jízdenkových automatů, informační tabule, inteligentní zastávky, napáječe kamer, osvětlení zastávek, hlasové systémy a také zabezpečovací zařízení, ohřev výhybek apod.

Pro napájení těchto zařízení je možno využít univerzální trakční zdroj napětí, který je schopen dodávat buď 24V DC, nebo 230V AC a to až do výkonu 600W.
Zdroje mohou být opatřeny dálkovým dohledem přes GSM a mohou signalizovat až tři stavové veličiny parametrů zdroje (vstupní a výstupní napětí, proud, přetížení…).

Napojení trakčních zdrojů je provedeno přes pojistkové skříně FB.

napájení informační tabule

napájení informační tabule

Trakční zdroje i napájené zařízení je standardně chráněno proti účinkům atmosférických a spínacích přepětí svodiči SA-1 a SA-2.